Kos - Zajímavosti

KOS - hlavní město


Hlavní město ostrova Kos je umístěno na severovýchodním pobřeží. Vlastní historie osídlení začíná ve 4.století př.n.l., ale po častých zemětřeseních, posledním v roce 1933, muselo být město znovu vybudováno.


V průběhu staletí se zde vystřídaly různé národy usilující o nadvládu, které zde pochopitelně zanechaly své stopy. Jednou z nich je středověký hrad rytířů Řádu sv. Jana, starobylý amfiteátr s krásným kulatým hledištěm z mramoru, zbytky římských lázní, a díky blízkosti Turecka tu nechybí ani muslimská mešita. Nedaleko pevnosti můžete spatřit takzvaný Hippokratův platan, který má po obvodu 12 metrů. Prý ho zasadil sám slavný lékař. Vůbec není třeba si tuto krásnou legendu kazit skutečností, že samotný strom má pouhých pět set let, a tak je mnohem mladší, než do jaké doby bývá dle mýtu datován. Nedaleko od platanu můžete obdivovat Agoru, starověké tržiště ze 3. až 4. století před naším letopočtem. Ve městě naleznete i archeologické muzeum s expozicí objevů ze zdejších nalezišť.


Centrum města ožívá i večer nepřebernými nákupními možnostmi i nabídkou barů, taveren a diskoték. Městské pláže se táhnou od středu města k jeho severnímu okraji, jsou písčité a jsou zde kompletní plážové služby. Zkrátka dovolená Řecko se vším všudy.


Lázně Thermes/Embros


Pláž Thermes je situována 10 km jižně od hlavního města Kos a 2 km od letoviska Agios Fokas. Jedná se o oblázkovou pláž s charakteristickými tmavými vulkanickými oblázky. Díky termálním pramenům je zde velmi teplá voda a proto se pláž jmenuje Thermes (v překladu to znamená teplá/horká). Teplota vody dosahuje 40 °C - 45 °C a velký obsah množství iontů vápníku, sodíku, magnesia, draslíku a síry je doporučováno k léčení revmatismu, artritidy a gynekologických potíží.

Termální prameny byly objeveny italským archeologem Leurenzi v roce 1934. Místo je velmi populární díky horké mořské vodě s bublinkami vycházejícími ze dna moře, i kvůli krásným skalám, které ho obklopují.


Muzea


Archeologické muzeum


Muzeum se nachází na náměstí Eleftherias (náměstí Svobody). Jsou zde sbírky antické keramiky, sochy z doby klasické a helénské, malé sošky Afrodity, Erose a Demeter. Dále zde naleznete mozaiky z 3.století a originál sochy Hippokrata, která byla nalezena v Odeonu.


Lidové muzeum


Muzeum poskytující pohled do života zdejších obyvatel v průběhu staletí se nachází v městečku Kefalos v jihozápadní části ostrova Kos, tedy na opačném konci území, než kde se nachází hlavní město. Jelikož tradiční obživou místních bylo a stále ještě je vedle cestovního ruchu zemědělství, zaměřuje se značná část sbírky právě na tuto oblast. Nejde ale čistě jen o přiblížení hospodářských činností a dalších pracovních aktivit, kterou představují hlavně nástroje a nářadí užívané při pěstování plodin a chovu zvířat, ale i samotný venkovský život jako takový. Ten je reprezentován uměleckými předměty, které byly vytvořeny lidmi v jejich volném čase po práci, například keramika, výšivky nebo ručně vyráběné tkaniny.


ARCHEOLOGICKÁ MÍSTA


ASKLEPEION


Dějiny založení Asklepeionu se ztrácí v hlubinách staletí. Šlo o svatyni boha Aeskulapa, kde provozoval léčitelství, které se naučil od svého otce Apollona. Ve starověku existovalo celkem 300 Asklepeionů, z nichž nejznámější a nejslavnější jsou: Asklepeion v Trikki, v Thessalií, kde kult uctívání Aeskulapa vznikl, dále v Epidauru a na ostrově Kos. Asklepeion na ostrově Kos je pokládán za nejvýznamnější vzhledem k tomu, že zde působil Hippokrates, věhlasný lékař starověku, který zde založil první lékařskou školu.

Asklepeion na ostrově Kos byl objeven v roce 1902 německým archeologem Herzogem za významného přispění Iakova Zaraftise, vytrvalého a iniciativního experta dějin a spisovatele. Skládá se ze třech vyvýšených ploch obrovských rozměrů rozprostírajících se od severu k jihu. Jsou od sebe odděleny vysokou zdí a spojeny širokými mramorovými schodišti. Většina ruin Asklepeionu pochází ze 4. století př.n.l. a nachází se přibližně 4 km jihozápadně od města Kos, na pahorku obrostlém piniemi a vysokém asi 100 m. Z tohoto místa je úchvatný pohled do krajiny. Ve starověku byl Asklepeion obklopen posvátným hájem, ve kterém se nesměl nikdo narodit ani zemřít.


I. vyvýšená plocha

Vnější schodiště k sloupořadí má 24 schodů a vede k první vyvýšené ploše. Po stranách, s výjimkou jižní strany, se nacházela pasáž, na jejímž konci byly umístěny pokoje. Základní zdivo těchto pokojů se dochovalo do současnosti. V této části stavby se pravděpodobně nacházela lékařská fakulta, anatomické a patologické muzeum, kde byla uložena dokumentace ošetřovaných pacientů. Pokoje byly rozděleny na ordinace, kde pacienti byli vyšetřováni, a na lůžkovou část určenou na případný léčebný pobyt. Na jižní straně vyvýšené plochy se nacházela stěna z porézního kamene s výklenky. V nich byly pravděpodobně umístěny sochy bohů a předpokládá se, že se zde nacházely prameny pitné vody s léčivými účinky. Ve výklenku na levé straně schodiště, vedoucího na druhou vyvýšenou plochu, je socha Pana držícího v pravé ruce stříkačku a pod nim teče voda. Na pravé straně tohoto schodiště je nápis, který se týká Xenofona, slavného starověkého lékaře z ostrova Kos. Na východě, mimo obvod vyvýšené plochy, se nachází zbytky starých lázní a trosky vily z římské epochy. Ve dvou podzemních prostorách, které se nacházejí podél vnější zdi, se podle odhadu Zaraftise, odborníka na starověké památky, nacházelo oddělení venerologie a předpokládá se, že zde byl také umístěn chrám bohyně Aphrodité. Její polonahá socha je pravděpodobně dílo sochaře Praxitela. V těchto prostorách byly nalezeny četné obětní dary - malé sošky s vyobrazením různých chorob.


II. vyvýšená plocha

Schodiště vedoucí na druhou vyvýšenou plochu má 30 schodů. V centru plochy se nacházel luxusní oltář Apollóna Kyparissiose, nejstarší stavba, ze které se podařilo zachránit pouze nepatrnou část trosek. Na západní straně jsou trosky Aeskulapova chrámu ze 3. stol. př.n.l. se dvěma nově postavenými sloupy, které přispívají k názornému zobrazení vzhledu původního chrámu. Uvnitř chrámu se nachází čtyřhranný otvor obložený žulou a pestrými deskami, který sloužil jako chrámová klenotnice. Vedle chrámu jsou zbytky kněžských obydlí. Na východě jsou trosky chrámu s 8 nově postavenými sloupy, pravděpodobně se jednalo o chrám vybudovaný na počest Apollóna. Dále se zde nachází poměrně zničená půlkruhová tribuna a základní zdivo stavby z helénistického období. Na západě, na vnějším konci vyvýšené plochy, se nacházel malý kostelík věnovaný Neronovi a zde jsou také ruiny schodiště vedoucího do posvátného háje.


III. vyvýšená plocha

Na tuto plochu vede schodiště, které má 60 schodů. Mezera mezi druhou a třetí plochou je přerušena rozsáhlou plošinou. V centru jsou zbytky velkého Aeskulapova chrámu. Byl postaven v dórském slohu a pocházel z 2. stol. př.n.l. Trosky se rozprostírají od severu na jih. Mají délku 34 m, šířku 18 m a podél celé délky i v současnosti lze vidět podstavce 104 sloupů, ze kterých se chrám ve starověku skládal. Třetí vyvýšená plocha má rozměry 80 x 100 m a ještě v současné době existují zbytky pasáže, která lemuje 3 strany tohoto prostoru právě tak jako trosky rozmanitých staveb z helénistického období. Na východní části stojí malý sloup, na jehož hlavici jsou vryta písmena I C X P a nad tím se nachází mramorová deska. Je zřejmé, že se jedná o oltář křesťanského kostela z pozdějšího období. Ve starověku byla plocha vyzdobena gigantickými sochami Aeskulapa a Hygie. Asklepeion byl ve starověku velmi slavný. Nacházelo se zde množství cenných uměleckých děl, předmětů a obětních darů jak nadšeně uvádí Strabo. Současný návštěvník tohoto posvátného starověkého místa může pomoci své fantazie tento ohromující prostor oživit. Asklepeion představuje mezník ve vývoji lidstva.


STAROVĚKÉ PAMÁTKY MĚSTA KOS


Mezi nejdůležitější památky města Kos patří archeologická zóna v blízkosti přístavu, která zaujímá více než polovinu východního osídlení, dále západní archeologické pásmo a střední a východní část města včetně pevnosti. Podle vykopávek, které v roce 1900 prováděl německý archeolog R.Herzog a jeho řecký kolega Zaraftis z Kosu, prostíralo se staré město v délce 4 km, jak dokazují zbytky starých městských hradeb, které byly objeveny později.


STAROMĚSTSKÉ HRADBY


Hradby starého města přístav neobklopovaly, byl chráněn vlastním opevněním. Dvě přístavní hráze, začínající u hlavní části pevnosti a vedoucí až k výjezdu z umělého přístavu ostrova Kos, chránily přístav před nepřátelskými nájezdy. Trosky staroměstských hradeb ze 4. stol. př.n.l. se nachází v archeologické zóně přístavu a na celém území od východu na západ archeologického pásma. Dále pak ve sklepě muzea v oblasti Thermon Limenos (na křižovatce ulic Omirou a Herodotou) v západní části archeologické zóny. Dále byly nalezeny zbytky starého zdiva obou přístavních hrází. Trosky jedné hráze začínají u svatyně z helénistického období v přístavním pásmu archeologických vykopávek a sahají až k současné správní budově. Na pravé vnější straně přístavu bylo nalezeno jen několik stop druhé přístavní hráze. Archeologické pásmo kolem přístavu je obklopeno ulicemi Hippokratovou, která sloužila ve starověku jako příkop, dále alejí Foinikon, plážemi Miaouli a Kountourioti a náměstím Svobody (Elefteria). Přesně tuto oblast zaujímalo středověké město, které bylo menší než město starověké.


KEFALOS


Nachází se na pahorku na nejjižnějším cípu ostrova a je nejvzdálenější vesnicí od města Kos. V této lokalitě jsou trosky malého Asklepeionu a části staré přístavní hráze na místě zvaném Kamara. Pravděpodobně se jedná o starověké město Astypalaia. V blízkosti malé osady je překrásná písečná pláž a četné taverny. Nachází se zde i trosky starokřesťanské basiliky sv. Štěpána.


VESNICE A LETOVISKA


Jižní pobřeží


KEFALOS


Je nejvzdálenější vesnice od města Kos. Nachází se na pahorku na nejjižnějším cípu ostrova a má cca 2 tis. obyvatel. Vzdálenost od města Kos je 45 km. V této lokalitě jsou ještě trosky malého Asklepeionu a části staré přístavní hráze na místě zvaném Kamara. Pravděpodobně se jedná o starověké město Astypalaia. V blízkosti malé osady je překrásná písečná pláž a četné taverny. Nachází se zde i trosky starokřesťanské basiliky sv. Štěpána.


KARDAMENA


Středisko Kardamena se nachází na jihovýchodním pobřeží ostrova asi 30 km od města Kos. Původní rybářská osada se pomalu mění v turistické centrum, v přístavu je mnoho taveren, barů, restaurací, obchůdků a diskoték. Moře je o něco klidnější než na severním pobřeží, písečná pláž dlouhá 9 km láká k procházkám a naleznete zde širokou nabídku vodních sportů. Je zde také mnoho malých oblázkových a písečných zálivů. Jihozápadně od Kardameny odkryli archeologové pozůstatky antického díla Halássarna, zbytky Apollónova chrámu, základy helénistického divadla a mnohé svatyně.


ANTIMACHIA


Vesnice se nachází ve středu ostrova v blízkosti letiště. Rozprostírá se na náhorní plošině ve výšce 150 m a většina obyvatel se živý ještě tradičním zemědělstvím. Na okolních polích se pěstuje především zelenina, obilí, vinná réva a olivy. Hlavní atrakcí vesnice je dosud fungující větrný mlýn, do kterého je možné se podívat. Naproti mlýnu je Národopisné muzeum. Asi 3 km od vesnice stojí ruiny největšího hradu johanitských rytířů na ostrově Kos. Mezi vesnicemi Antimachia a Kefalos se táhne oblouk nejkrásnějších pláží na ostrově, na kterých nenajdete žádné velké hotely ani pensiony, jen pár taveren. Každoročně se v Antimachii konají každý rok slavnosti medu.


Východní pobřeží


KOS


Dnešní město Kos se svými moderními ulicemi, alejemi, líbivou architekturou, krásnou pláží, technicky dokonalým přístavem s pevností, která vévodí celému přístavu, starověkými místy a zajímavým okolím, které město spojuje s minulostí, s muzeem na hlavním náměstí a jinými půvabnými místy, nabízí návštěvníkům velmi příjemný pobyt. Bohaté obchody s výkladními skříněmi se zbožím z celého světa, obchody s typickými výrobky lidové tvořivosti, restaurace ve městě a malé taverny na pláži uspokojí i nejnáročnějšího návštěvníka. Ve městě jsou 3 kina. Kromě toho nabízejí zajímavý repertoár četné divadelní soubory, které město pravidelně navštěvují. Veřejná hromadná doprava je minimální, protože město je nevelké a hojně používaným dopravním prostředkem je kolo. Kos se dá nazvat městem kol. Ulice jsou rovné, dobře udržované a doprava bez komplikací.


PLATANI


Malá vesnička je jen pár kilometrů od hlavního města Kos. Obec byla kdysi pojmenována podle platanů, které dodnes můžete vidět na náměstí s mnoha tavernami. Platani byla posledním útočištěm turecké komunity na ostrově a tudíž zde naleznete typické turecké restaurace.


ASFENDIOU


Typická řecká vesnička, která se stále úspěšně brání přívalu turismu, se nachází cca 14 km od hlavního města Kos v pohoří Dikeos. Obyvatelé se věnují především pěstování vinné révy a oliv.


ZIA


Malá řecká vesnička se nachází na úpatí hory Dikeos. Naleznete zde nejstarší vodní mlýn na ostrově Kos, který dotváří příjemnou atmosféru vesničky. Je zde mnoho obchůdků nabízejících místní produkty, tymiánový med, olivový olej a výrobky z oliv.


AGIOS FOKAS


Letovisko Agios Fokas na jihovýchodním pobřeží vzniklo před pár lety podél písčito-oblázkové pláže. Toto místo je také vhodné pro ty, kteří mají rádi dlouhé procházky a jízdu na kole. Díky rovinatému terénu se zde cykloturistice velmi daří. Dalším lákadlem jsou 2 km vzdálené termální prameny Thermes s kostelíkem Ag.Georgios. Teplota pramenů, které vyvěrají přímo do moře, dosahuje až 50°C.


Severní pobřeží


LAMBI


Pomalu se rozrůstající letovisko s dlouhou písečnou pláží, které na severu navazuje na hlavní město Kos.


TIGAKI


Rušné prázdninové letovisko se nachází cca 12 km od hlavního města a rozprostírá se podél hezké pláže s bílým pískem. Naleznete zde množství taveren, restaurací a obchodů.


MARMARI


Jelikož letovisko vzniklo až v 80.letech, nenaleznete zde typickou řeckou atmosféru, ale hlavně krásnou pláž s možností vodních sportů. Letovisko je klidnější než např. Tigaki, ale i přes to je tu náměstíčko s několika tavernami a obchody.


PILI


Vesnice se nachází 4 km jižně od Marmari a má cca 2500 stálých obyvatel. Na náměstí najdete tradiční kamenné domy s kafeniony a tavernami, kašnu s fontánkou a také starý dochovalý dům s originálním vybavením kuchyně, obývacího pokoje a ložnice. Cca 3 km je vzdálené Paleo Pili, opuštěné byzantské město s ruinami hradu.


MASTICHARI


Vesnice s malým přístavem se nachází 22 km západně od hlavního města. Z přístavu je lodní spojení na okolní ostrovy Kalymnos a Pserimos a v okolí jsou také ruiny baziliky z 5. století s mozaikovou chodbou. Pláž Mastichari s možností vodních sportů se stala oblíbeným prázdninovým resortem také díky tavernám nabízejícím čerstvé ryby a mořské speciality.


PLÁŽE


Pobřeží ostrova Kos se vine v celkové délce 290 km a lemuje ho bezpočet většinou písečných pláží s průzračně modrou vodou. Čekají tu na Vás jak rušné pláže plné (ale většinou ne přeplněné) turistů, surfařů a milovníků vodních sportů, ale i opuštěné pláže pro ty, kteří vyhledávají klid.


Kamari/Kefalos

Písečná pláž je právem považována za jednu z nejkrásnějších na ostrově Kos. Původní městečko Kefalos je vzdálené 2 km. Z pláže je nádherný výhled na ostrůvek Kastri s kapličkou, který je cílem většiny fotografů. Pláž se táhne v délce skoro 5 km. Zlatavý písek a průzračná voda jsou lákadlem mnoha turistů. Funguje zde perfektně plážový servis včetně vodních sportů.


Agios Stefanos

Menší písečná pláž se nachází hned vedle pláže Kamari. Charakteristikou tohoto místa jsou zbytky helénského chrámu a baziliky sv. Štěpána z období ranného křesťanství. Díky závětří je tato pláž velmi vyhledávána rodinami s dětmi.


Kochyli

Dlouhá pláž s bílým pískem se nachází na severním pobřeží ostrova, jen pár kilometrů od vesnice Kefalos. Díky povětrnostním podmínkám je pláž oblíbená pro provozování vodních sportů.


Agios Theologos

Tuto divokou pláž naleznete cca 7 km od vesnice Kefalos. Rozprostírá se pod kostelíkem Ag. Theologos na západním skalnatém pobřeží poloostrova Kefalos. Jen přístup k pláži je složitější kvůli prašné/štěrkové cestě.


Limnionas

Limnionas je malý záliv 5 km severně od vesnice Kefalos. Naleznete zde malou opuštěnou pláž s přístavním molem pro rybářské loďky, které přivážejí své úlovky do místní taverny. Toto místo je vhodné pro ty, kteří vyhledávají klidnější a divočejší pláže.


Paradise

Nejznámější pláž ostrova se nachází cca 7 km od vesnice Kefalos. Jedná se o velmi oblíbenou dlouhou písečnou pláž s veškerým plážovým servisem včetně základny vodních sportů a několika taveren. Pláž se nazývá též „Bubble Beach” díky podvodním vulkanickým průduchům.


Camel

Pláž se zlatistým pískem a poměrně strmějším vstupem do vody se nachází cca 6 km od vesnice Kefalos. Můžete si zde pronajmout lehátka a slunečníky i využít nabídku vodních sportů. Pláž je oblíbená díky ohromujícím skalnatým útvarům.


Banana, Sunny, Magic

Další písečné pláže jihovýchodně od vesnice Kefalos.


Kardamena

Pláž se rozprostírá podél městečka Kardamena na jižním pobřeží ostrova Kos cca 18 km od vesnice Kefalos. Jedná se o písečnou pláž s nabídkou vodních sportů a se spojením na ostrov Nisyros.


Lambi, Tigaki, Marmari, Mastichari

Pláže se nacházejí na severním pobřeží ostrova severozápadně od hlavního města Kos. Rozprostírají se kolem prázdninových letovisek. Na dlouhých plážích s bílým pískem naleznete veškerý plážový servis včetně vodních sportů.


OKOLÍ OSTROVA KOS


TURECKO


Turecko je země s bohatou kulturní tradicí, země Homéra a jeho Tróje, země slavných antických měst Pergamonu a Smyrny, země dvou ze sedmi divů světa - mauzolea v Halikarnassu a Artemidina chrámu v Efesu a země dávné říše Chetitů.

Země milých, srdečných a příjemných lidí, země turecké kávy, výtečného čaje a země jedné z nejlepších kuchyní na světě. Země, kterou rozhodně stojí za to navštívit.


Bodrum

Město Bodrum bylo založeno v antice Řeky a nazývalo se Alicarnassos. V dnešní době je Bodrum jedno z nejživějších tureckých letovisek na pobřeží Egejského moře. Největšími lákadly jsou hrobka a mauzoleum Mauzola, které bylo vystavěno 353 - 350 př.n.l. a je považováno za jeden ze sedmi divů světa. Historie města sahá do 13. století př.n.l. V 7. století př.n.l. okolí přístavu osídlili dórští Řekové. Král Mauzolus, v zastoupení Peršanů, vládl nad městem v období 377 - 353 př.n.l. a po jeho smrti nadvládu převzala Artemisia II. Ta najala řecké architekty a sochaře, aby postavili památník a hrobku pro Mauzola. Mauzoleum odpočívalo celých 1700 let až bylo nakonec zničeno zemětřesením. V roce 1402 přišli do města křižáčtí rytíři (později maltézští) a ze zbytků Mauzolea vystavěli hrad, který pojmenovali po Sv. Petru. Hrad má nádhernou zahradu a poskytuje velkolepý výhled. Nyní slouží jako Městské muzeum. V Bodrumu naleznete velké množství antických památek včetně amfiteátru.


Ostrov KALYMNOS


Ostrov spadá pod Dodekanéské souostroví a nachází se cca 12 km severně od ostrova Kos. Na délku má cca 19 km a na šířku cca 12 km. Je to především hornatý ostrov s nepravidelným pobřežím a mnoha skrytými zátokami. Je zde i několik pramenů, z nichž některé jsou termální. Ostrov je z velké části neúrodný, jen v údolích se pěstují olivy, pomeranče a vinná réva. Díky pohoří, skalám a jeskyním je ostrov vyhledávám vyznavači horolezectví.

Přístavní hlavní město Póthia je jedno z největších sídel Dodekanéského souostroví. Naleznete zde muzeum, kostel a klášter. Staré hlavní město Chorio je významné hradem, který vystavěli rytíři řádu Johanitů. Nejvíce se rozvíjejícím prázdninovým letoviskem na západě ostrově je vesnice Masouri s několika hotely.

Čím je ale ostrov Kalymnos nejvíce známý, jsou mořské houby. Bývá často označován za „ostrov sběračů mořských hub”. Na každém rohu najdete stánky s těmito produkty a místní ho nazývají kalymnoským zlatem. V minulosti byl pro ostrov prodej hub zdrojem velkého bohatství, díky kterému můžeme dodnes obdivovat působivý přístav v Póthii, městské domy a krásné kostely.


Ostrov LEROS


Tento malý ostrov není mezi turisty příliš známý. Turismus se zde začal vyvíjet až začátkem 70. let 20. století, a tudíž si stále zachovává svůj tradiční ráz. Oproti suchým a skalnatým Kykladským ostrovům se jedná o velmi zelený ostrov s vršky pokrytými eukalypty, borovicemi a tamaryšky. Ve střední části ostrova se nachází přírodní přístav Agia Marina, kterému dominuje větrný mlýn. Z přístavu vede cesta do další vesnice Platanos s Mariánským kostelem a muzeem, které ukrývá církevní předměty. Největší přístav na ostrově, Lakkí, byl vystavěn Italy ve 20. letech 20. století. Ve městě po Italech zůstaly široké silnice a krychlové budovy, které i přes válku zůstaly zachovány. Jedná se např. o tržnici s hodinovou věží, bývalou celnici a budovu přístavní správy. Za městem se nachází velká psychiatrická léčebna, která se v minulosti nechvalně proslavila nevyhovujícími podmínkami pro nemocné.

Na ostrově Leros jsou jak písečné, tak oblázkové pláže, obchůdky s místními produkty, taverny s rybími specialitami, restaurace, kavárny i několik barů.


Ostrov NISYROS


Ostrov Nisyros je malý vulkanický ostrov jižně od ostrova Kos. Má téměř kruhový tvar a cca 41 m2. Dle mytologie byl ostrov dříve spojen s ostrovem Kos, od kterého jej oddělil Poseidon svým trojzubcem, když rozzuřený pronásledoval Giganta Polybúta. Tímto hodem Poseidon svého nepřítele usmrtil a dle mytologie v místech, kde se nacházela Gigantova ústa, vznikl vulkán. Ostrov se dříve nazýval Porphyris („Purpurově červený ostrov”) podle barvy sopečných hornin. Největší atrakcí ostrova je sopečný kráter, který vznikl propadnutím vrcholu sopky při prudkém výbuchu v roce 1422. Jedná se o velmi výjimečný jev. Největší kráter, Polyvotis, má průměr 260 m a je hluboký 30 m. Přímo u okraje kráteru leží dvě vesničky, ze kterých se naskýtá nádherný výhled na dno sopky i na okolní širé moře. Z ostrova Kos plují lodě do města Mandraki, které je hlavím městem ostrova Nisyros. Je zde muzeum, johanitský hrad, klášter Moní Panagías Spilianís se vzácnými ikonami a za městem jsou zříceniny pevnosti Paleokastro s dochovanou antickou městskou hradbou.


Ostrov PATMOS


Ostrov Patmos je místo nádherné, jedinečné a vpravdě mystické. Proslulo slunečnými plážemi, nádhernými přírodními scenériemi a starodávnými památkami. Co jej však činí unikátním, je jeho pestrá a pohnutá historie.

Je nazýván „Druhým Jeruzalémem” či „řeckou obdobou hory Sinai”. Řecká ortodoxní církev jej prohlásila svatým a navštěvují jej poutníci z celého světa. Zde se Sv. Janovi, žijícímu na ostrově Patmos v exilu v malé jeskyni, zjevil Kristus a nadiktoval mu Knihu Zjevení neboli Apokalypsu. Kniha, která uzavírá bibli, je plná esoterických symbolů. Jedná se o naprosto jedinečné dílo, ovšem v dějinách většinou velmi mylně chápané a vykládané.

Patmos je krásné, zamilováníhodné místo plné upřímné duchovnosti. Na ostrově si opravdu užijete klidu, odpočinku a načerpáte nové síly. Za tímto cílem, spojeným s návštěvou jeskyně Apokalypsy, sem přijíždí většina turistů. Patmos totiž nemá žádný intenzivní noční život, žádné diskotéky či podobné druhy zábavy. Je to poutní místo, a tak se ho také velice přátelští a laskaví místní obyvatelé snaží udržovat. Nicméně co se týká kaváren, restaurací, kulturního vyžití a koupání, toho všeho je na Patmosu dostatek a ve vysoké kvalitě. Pláží je zde několik desítek. Většinou poloprázdné, s nádherně čistou vodou lákají pěkným výhledem na okolní ostrovy. Na ostrově je dokonce (prý) nejhezčí pláž Egejského moře. Jmenuje se Psili Ammos, je ovšem po pevnině nepřístupná, musí se na ní jet lodí kolem neobydlené části ostrova. Pláž se stala rájem nudistů. Kavárny a restaurace jsou turistům k dispozici též v bohaté míře.

Patmos má rozlohu 34 km2 a na tomto malém kousku země najdete přes 400 kaplí, kapliček a klášterů. Největší klášter je v hlavním městě ostrova Chora. Je zasvěcen Sv. Janovi a architektonicky a kulturně je jedním z nejdůležitějších v Řecku. Je v něm vzácná knihovna starých církevních spisů. Z jeho střechy je vynikající výhled na celý ostrov, v dáli můžete vidět ostrovy Samos, Ikaria, Naxos a také pobřeží Turecka.

Na ostrově Kos Viamare doporučuje

KONTESSA - Kos
Last Minute
Doporučujeme
Dítě pobyt zdarma
BazénKlimatizaceVýhled na moře
KORDISTOS - Kos
Last Minute
Doporučujeme
BazénKlimatizaceVýhled na moře
Aqua Blu & Spa - Kos
Doporučujeme
BazénKlimatizaceWi-Fi (bez záruky)

© Copyright VIAMARE s. r. o. Specialista na Řecko od roku 1992 . Všechna práva vyhrazena.
Realizace: MagicWare | Redakční systém is>content | Rezervační systém is>tour