Cestovní pojištění klientů

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdů. Doporučujeme Vám si pojištění u CK Viamare a VTT připlatit.

Při zakoupení cestovního pojištění k First Minute zájezdu (objednání nejpozději do 31. 3. 2018) mají děti do 12 let pojištění zdarma. Pojištění zdarma mohou děti využít v případě, když cestují společně s rodinou, tj. nejméně s jednou dospělou osobou v příbuzenském vztahu, která má uzavřené pojištění. Děti jsou pojištěny ve stejném rozsahu jako dospělí.

Doporučujeme si cestovní pojištění zajistit. Pokud nebudete mít cestovní pojištění, nesete sami veškerá rizika a náklady související s pobytem v zahraničí.

Cestovní pojištění UNIQA

Cena pojištění: 40 Kč/osoba/den

Rozsah pojištění Limit pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb 5 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného do výše limitu 5 mil. Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do výše limitu 5 mil. Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování 100 000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč
- zachraňovací náklady 1 500 000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla/autobusu 100 000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu, nemoci) 300 Kč/den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč
Připojištění zavazadel 15 000 Kč, 5 000 Kč/kus
Pojištění stornovacích poplatků (80 % ze storno poplatků), max. do výše
(cena zájezdu do výše 18 750 Kč)
15 000 Kč
Pojištění náhrady dovolené (80 % ze storno poplatků), max. do výše
(cena zájezdu do výše 18 750 Kč)
15 000 Kč

Pojištění nově obsahuje i možnost storna zájezdu z důvodu přírodní katastrofy v místě pobytu.

Volitelné připojištění storna - navýšení limitu pojistného plnění za příplatek 10 Kč/osoba/den

Pojištění stornovacích poplatků, pojištění náhrady dovolené (80 % ze storno poplatků), plnění max. do výše 30 000 Kč (cena zájezdu do výše 37 500 Kč).
Lze objednat pouze současně s cestovním pojištěním Uniqa.
Doporučujeme zvolit v případě, že cena zájezdu na osobu je vyšší než 18 750 Kč a maximálně 37 500 Kč.

Volitelné připojištění storna - navýšení limitu pojistného plnění za příplatek 200 Kč/osoba/zájezd

Pojištění stornovacích poplatků, pojištění náhrady dovolené (80 % ze storno poplatků), plnění nad 30 000 Kč (cena zájezdu vyšší než 37 500 Kč).
Lze objednat pouze současně s cestovním pojištěním Uniqa a připojištěním storna - navýšením limitu plnění do 30 000 Kč.
Doporučujeme zvolit v případě, že cena zájezdu na osobu je vyšší než 37 500 Kč.

Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu: 250 Kč/osoba/zájezd

Pojištění stornovacích poplatků (80% ze storno poplatků), max. do výše 25 000 Kč .

Toto pojištění kryje náklady vzniklé pojištěnému za neuskutečněný zájezd z důvodu teroristického činu v cílovém místě pobytu, k němuž došlo po zaplacení zálohy nebo celé ceny zájezdu.

Podmínky pojištění

Zákazníci, kteří si cestovní pojištění připlatili, jsou pojištěni u společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. Rozsah pojištění a limity pojistného plnění jsou uvedeny výše a v katalogu v části "Pojištění".
Případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/16 (dále VPP) a Pokyny pro případ pojistné události, které jsou také součástí cestovních dokladů.
Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním VPP. V případě, že zákazník Viamare uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob.

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Pokyny pro případ pojistné události

Pokud dojde k poškození či ztrátě zavazadla při přepravě, je zákazník povinen sepsat reklamační protokol (PIR) na příslušném cílovém letišti. Tento protokol je nezbytný při následném jednání zákazníka a dopravce.

Sledujte nás

Google Plus You Tube

© Copyright VIAMARE s. r. o. Specialista na Řecko od roku 1992 . Všechna práva vyhrazena.
Realizace: MagicWare | Redakční systém is>content | Rezervační systém is>tour