LAST MINUTE LÉTO 2021 - SLEVY AŽ 66 %

Cestovní pojištění

logo Slavia pojišťovna

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdů pořádaných TRAVEL FAMILY. Doporučujeme vám si pojištění připlatit při koupi zájezdu. Nabízíme výhodné komplexní cestovní pojištění od SLAVIA pojišťovny, již od 33 Kč za osobu a den, vč. storna již od 50 Kč za osobu a den.
Cestovní pojištění vám zajistí klidné a bezstarostné cestování během vaší dovolené. Pokud nebudete mít cestovní pojištění, nesete sami veškerá rizika a související náklady.

Při zakoupení zájezdu s cestovním pojištěním do 31. 5. 2021
mají děti do 18 let pojištění ZDARMA

Vyberte si z nabídky:


Pojištění zdarma mohou děti využít v případě, když cestují společně s rodinou, tj. nejméně s jednou dospělou osobou v příbuzenském vztahu, která má uzavřené cestovní pojištění. Děti jsou pojištěny ve stejném rozsahu jako dospělí.

Léčebné výlohy cestovního pojištění do zahraničí kryjí i onemocnění covidem-19 v plném rozsahu (včetně asistence, hospitalizace, medikace, případně i repatriace pacienta do ČR). Náklady spojené s koronavirem budou hrazeny, pokud klient bude cestovat do země, která je dle „semaforu“ označená jako zelená, nebo oranžová.
Je tedy nutné pozorně sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky.


Cestovní pojištění v ČR

I pro vaši dovolenou v Česku si můžete zvolit cestovní pojištění a mít tak pokrytá některá rizika.

Léčebné výlohy cestovního pojištění v ČR kryjí i onemocnění covidem-19.
Cestovní pojištění TRAVEL CZ

Cena pojištění: 33 Kč/osoba/den

Druh pojištění Rozsah a limity pojistného plnění
Asistenční služby
Dostupný servis asistenční služby 24 hodin denně do výše limitu
Úraz: smrt následkem úrazu 200 000 Kč
Úraz: trvalé následky úrazu 200 000 Kč
Odpovědnost: újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 1 000 000 Kč
Odpovědnost: majetková újma 1 000 000 Kč
Zavazadla: poškození, zničení, odcizení a ztráta jedné věci 15 000 Kč
Zavazadla: poškození, zničení, odcizení a ztráta všech věcí 15 000 Kč
Nevyužití dovolené:
 • odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání
  zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 24 hodin
 • odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu úmrtí blízkých
  příbuzných pojištěného a rovněž blízkých příbuzných jeho manžela/manželky
  či registrovaného partnera/partnerky
500 Kč/den, maximálně 10 000 Kč
Stornovací poplatky (max. do výše 80 % ze storno poplatků), storno cesty z důvodu
 • vážného akutního onemocnění či úrazu pojištěného,
 • úmrtí pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých příbuzných pojištěného,
 • zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného
15 000 Kč

Cestovní pojištění TRAVEL CZ doporučujeme zvolit v případě, že cena zájezdu na osobu je do výše 18 750 Kč.
Cestovní pojištění v zahraničí

Cestovní pojištění vám zajistí klidné a bezstarostné cestování během vaší dovolené v zahraničí. Doporučujeme si pojištění objednat při koupi zájezdu. Bez cestovního pojištění nesete sami veškerá rizika a náklady související s pobytem v cizině.
Cestovní pojištění TRAVEL STANDARD

Cena pojištění: 50 Kč/osoba/den

Druh pojištění Rozsah a limity pojistného plnění
Léčebné výlohy
 • ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během
  hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti.
 • přeprava tělesných ostatků
10 000 000 Kč
Léčebné výlohy: akutní stomatologické ošetření (včetně extrakce nebo výplně) 15 000 Kč
Léčebné výlohy: nezbytné náklady na dopravu a ubytování opatrovníka 30 000 Kč
Asistenční služby
Dostupný servis asistenční služby 24 hodin denně do výše limitu
Úraz: smrt následkem úrazu 200 000 Kč
Úraz: trvalé následky úrazu 200 000 Kč
Odpovědnost: újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 1 000 000 Kč
Odpovědnost: majetková újma 1 000 000 Kč
Zavazadla: poškození, zničení, odcizení a ztráta jedné věci 15 000 Kč
Zavazadla: poškození, zničení, odcizení a ztráta všech věcí 15 000 Kč
Letecká asistence: pomoc klientovi v případě letecké nepravidelnosti vymožená částka
Asistence pro vozidlo na dovolenou rozsah dle VPP
Nevyužití dovolené:
 • odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání
  zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 24 hodin
 • odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu úmrtí blízkých
  příbuzných pojištěného a rovněž blízkých příbuzných jeho manžela/manželky
  či registrovaného partnera/partnerky
 • odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu zmeškání
  nalodění na loď (zpoždění hromadného dopravního prostředku, nepojízdné
  vozidlo nebo dopravní nehoda)
500 Kč/den, maximálně 10 000 Kč
Ztráta dokladů:
 • úhrada poplatků vynaložených za vydání náhradního cestovního nebo přepravního
  dokladu, včetně dopravy do místa nejbližšího zastupitelského úřadu
5 000 Kč
Stornovací poplatky (max. do výše 80 % ze storno poplatků), storno cesty z důvodu
 • vážného akutního onemocnění či úrazu pojištěného,
 • úmrtí pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých příbuzných pojištěného,
 • zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného
15 000 Kč

Cestovní pojištění TRAVEL STANDARD doporučujeme zvolit v případě, že cena zájezdu na osobu je do výše 18 750 Kč.

Cestovní pojištění TRAVEL PLUS

Cena pojištění: 63 Kč/osoba/den

Druh pojištění Rozsah a limity pojistného plnění
Léčebné výlohy
 • ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během
  hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti.
 • přeprava tělesných ostatků
10 000 000 Kč
Léčebné výlohy: akutní stomatologické ošetření (včetně extrakce nebo výplně) 15 000 Kč
Léčebné výlohy: nezbytné náklady na dopravu a ubytování opatrovníka 30 000 Kč
Asistenční služby
Dostupný servis asistenční služby 24 hodin denně do výše limitu
Úraz: smrt následkem úrazu 400 000 Kč
Úraz: trvalé následky úrazu 400 000 Kč
Odpovědnost: újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2 000 000 Kč
Odpovědnost: majetková újma 2 000 000 Kč
Zavazadla: poškození, zničení, odcizení a ztráta jedné věci 15 000 Kč
Zavazadla: poškození, zničení, odcizení a ztráta všech věcí 30 000 Kč
Letecká asistence: pomoc klientovi v případě letecké nepravidelnosti vymožená částka
Asistence pro vozidlo na dovolenou rozsah dle VPP
Nevyužití dovolené:
 • odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání
  zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 24 hodin
 • odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu úmrtí blízkých
  příbuzných pojištěného a rovněž blízkých příbuzných jeho manžela/manželky
  či registrovaného partnera/partnerky
 • odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu zmeškání
  nalodění na loď (zpoždění hromadného dopravního prostředku, nepojízdné
  vozidlo nebo dopravní nehoda)
500 Kč/den, maximálně 10 000 Kč
Ztráta dokladů:
 • úhrada poplatků vynaložených za vydání náhradního cestovního nebo přepravního
  dokladu, včetně dopravy do místa nejbližšího zastupitelského úřadu
5 000 Kč
Stornovací poplatky (max. do výše 80 % ze storno poplatků), storno cesty z důvodu
 • vážného akutního onemocnění či úrazu pojištěného,
 • úmrtí pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých příbuzných pojištěného,
 • zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného
30 000 Kč

Cestovní pojištění TRAVEL PLUS doporučujeme zvolit v případě, že cena zájezdu na osobu je vyšší než 18 750 Kč a maximálmě 37 500 Kč.

Cestovní pojištění TRAVEL EXCLUSIVE

Cena pojištění: 80 Kč/osoba/den

Druh pojištění Rozsah a limity pojistného plnění
Léčebné výlohy
 • ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během
  hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti.
 • přeprava tělesných ostatků
10 000 000 Kč
Léčebné výlohy: akutní stomatologické ošetření (včetně extrakce nebo výplně) 15 000 Kč
Léčebné výlohy: nezbytné náklady na dopravu a ubytování opatrovníka 30 000 Kč
Asistenční služby
Dostupný servis asistenční služby 24 hodin denně do výše limitu
Úraz: smrt následkem úrazu 400 000 Kč
Úraz: trvalé následky úrazu 400 000 Kč
Odpovědnost: újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2 000 000 Kč
Odpovědnost: majetková újma 2 000 000 Kč
Zavazadla: poškození, zničení, odcizení a ztráta jedné věci 15 000 Kč
Zavazadla: poškození, zničení, odcizení a ztráta všech věcí 30 000 Kč
Letecká asistence: pomoc klientovi v případě letecké nepravidelnosti vymožená částka
Asistence pro vozidlo na dovolenou rozsah dle VPP
Nevyužití dovolené:
 • odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání
  zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 24 hodin
 • odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu úmrtí blízkých
  příbuzných pojištěného a rovněž blízkých příbuzných jeho manžela/manželky
  či registrovaného partnera/partnerky
 • odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu zmeškání
  nalodění na loď (zpoždění hromadného dopravního prostředku, nepojízdné
  vozidlo nebo dopravní nehoda)
500 Kč/den, maximálně 10 000 Kč
Ztráta dokladů:
 • úhrada poplatků vynaložených za vydání náhradního cestovního nebo přepravního
  dokladu, včetně dopravy do místa nejbližšího zastupitelského úřadu
5 000 Kč
Stornovací poplatky (max. do výše 80 % ze storno poplatků), storno cesty z důvodu
 • vážného akutního onemocnění či úrazu pojištěného,
 • úmrtí pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých příbuzných pojištěného,
 • zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného
40 000 Kč

Cestovní pojištění TRAVEL EXCLUSIVE doporučujeme zvolit v případě, že cena zájezdu na osobu je maximálmě 50 000 Kč.

Cestovní pojištění TRAVEL PREMIUM

Cena pojištění: 99 Kč/osoba/den

Druh pojištění Rozsah a limity pojistného plnění
Léčebné výlohy
 • ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během
  hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti.
 • přeprava tělesných ostatků
10 000 000 Kč
Léčebné výlohy: akutní stomatologické ošetření (včetně extrakce nebo výplně) 15 000 Kč
Léčebné výlohy: nezbytné náklady na dopravu a ubytování opatrovníka 30 000 Kč
Asistenční služby
Dostupný servis asistenční služby 24 hodin denně do výše limitu
Úraz: smrt následkem úrazu 400 000 Kč
Úraz: trvalé následky úrazu 400 000 Kč
Odpovědnost: újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2 000 000 Kč
Odpovědnost: majetková újma 2 000 000 Kč
Zavazadla: poškození, zničení, odcizení a ztráta jedné věci 15 000 Kč
Zavazadla: poškození, zničení, odcizení a ztráta všech věcí 30 000 Kč
Letecká asistence: pomoc klientovi v případě letecké nepravidelnosti vymožená částka
Asistence pro vozidlo na dovolenou rozsah dle VPP
Nevyužití dovolené:
 • odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání
  zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 24 hodin
 • odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu úmrtí blízkých
  příbuzných pojištěného a rovněž blízkých příbuzných jeho manžela/manželky
  či registrovaného partnera/partnerky
 • odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu zmeškání
  nalodění na loď (zpoždění hromadného dopravního prostředku, nepojízdné
  vozidlo nebo dopravní nehoda)
500 Kč/den, maximálně 10 000 Kč
Ztráta dokladů:
 • úhrada poplatků vynaložených za vydání náhradního cestovního nebo přepravního
  dokladu, včetně dopravy do místa nejbližšího zastupitelského úřadu
5 000 Kč
Stornovací poplatky (max. do výše 80 % ze storno poplatků), storno cesty z důvodu
 • vážného akutního onemocnění či úrazu pojištěného,
 • úmrtí pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých příbuzných pojištěného,
 • zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného
50 000 Kč

Cestovní pojištění TRAVEL PREMIUM doporučujeme zvolit v případě, že cena zájezdu na osobu je vyšší než 50 000 Kč.
Připojištění

K cestovnímu pojištění lze dokoupit následující druhy připojištění
Připojištění asistenčních služeb TRAVEL AUTO ASISTANT pro cesty vlastní dopravou

Cena připojištění: 599 Kč/auto

Lze sjednat pouze jako doplněk k cestovnímu pojištění osob (TRAVEL BASIC, TRAVEL STANDARD, TRAVEL PLUS, TRAVEL EXCLUSIVE, TRAVEL PREMIUM) a sjednává se na konkrétní motorové vozidlo do 3,5 t. (platí i pro motocykly a posádku (maximálně 9 osob).

Předmět připojištění: Vznik asistenční události spočívající v poruše, havárii či nutnosti repatriace vozidla.
Rozsah připojištění: Telefonická pomoc, technická pomoc, náhradní ubytování, přeprava v zahraničí, odtah a repatriace vozidla, zajištění náhradního vozidla atd. viz čl. 9 Pojistných podmínek – tabulka rozsahu asistenčních služeb
Doba trvání připojištění: Dle cestovního pojištění k němuž bylo sjednáno, maximálně však 15 dní

Podmínky pojištění

Zákazníci, kteří si cestovní pojištění zakoupí, jsou pojištěni u společnosti SLAVIA pojišťovna, a.s. Rozsah pojištění a limity pojistného plnění jsou uvedeny výše a v katalogu v části „Pojištění“.
Případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami a Pokyny pro případ pojistné události, které jsou také součástí cestovních dokladů.

Dokumenty k cestovnímu pojištění

Cestovní pojištění Slavia - informační dokument o pojistném produktu

Cestovní pojištění Slavia - rozsah pojištění

Cestovní pojištění Slavia - pojistné podmínky

Cestovní pojištění Slavia - zásady zpracování osobních údajů