Cestovní pojištění


logo Slavia pojišťovna

Zajistěte si klidné a bezstarostné cestování během své dovolené v zahraničí.
Bez cestovního pojištění nesete sami veškerá rizika a náklady související s pobytem v cizině.
Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdů.

Při zakoupení zájezdu s cestovním pojištěním mají
děti do 18 let cestovní pojištění za korunu na den

Pro dítě lze pojištění za korunu na den využít pokud je zakoupeno pojištění nejméně pro jednu dospělou osobu v příbuzenském vztahu. Děti jsou pojištěny ve stejném rozsahu jako dospělí.

Z nabídky, kterou jsme připravili ve spolupráci se Slavia pojišťovnou, si tak můžete zvolit a vybrat jakýkoli balíček pojištění:

* tento balíček zahrnuje i pojištění STORNA ZÁJEZDU

Balíček cestovního pojištění, jehož součástí je i pojištění pro případ storna, doporučujeme si zakoupit ihned při objednání zájezdu. Dodatečné zakoupení cestovního pojištění zahrnujícího pojištění pro případ storna zájezdu je možné pouze do 3 dnů od uzavření smlouvy o zájezdu /cestovní služby.
TRAVEL BASIC
Rozsah a limity pojistného plnění
Pojištění pro cesty do zahraničí
Nezahrnuje pojištění storna
Cena pojištění Dospělá osoba / den Dítě do 18 let / den
48 Kč 1 Kč (platí jen do 31. 1. 2024)

TRAVEL STANDARD
Rozsah a limity pojistného plnění
Pojištění pro cesty do zahraničí
Včetně pojištění storna
Cena pojištění Dospělá osoba / den Dítě do 18 let / den
65 Kč 1 Kč (platí jen do 31. 1. 2024)
Cestovní pojištění TRAVEL STANDARD doporučujeme v případě, že cena služeb na osobu je do výše 15 000 Kč.

TRAVEL PLUS    HIT 
Rozsah a limity pojistného plnění
Pojištění pro cesty do zahraničí
Včetně pojištění storna
Cena pojištění Dospělá osoba / den Dítě do 18 let / den
78 Kč 1 Kč (platí jen do 31. 1. 2024)
 HIT  Klienti TRAVEL FAMILY nejčastěji kupují balíček cestovního pojištění TRAVEL PLUS.
Cestovní pojištění TRAVEL PLUS doporučujeme v případě, že cena služeb na osobu je do výše 30 000 Kč
.

TRAVEL PREMIUM
Rozsah a limity pojistného plnění
Pojištění pro cesty do zahraničí
Včetně pojištění storna
Cena pojištění Dospělá osoba / den Dítě do 18 let / den
118 Kč 1 Kč (platí jen do 31. 1. 2024)
Cestovní pojištění TRAVEL PREMIUM doporučujeme v případě, že cena služeb na osobu je vyšší než 30 000 Kč.

TRAVEL CZ
Rozsah a limity pojistného plnění
Pojištění pro cesty v České republice
Včetně pojištění storna

Cena pojištění Dospělá osoba / den Dítě do 18 let / den
48 Kč 1 Kč (platí jen do 31. 1. 2024)
Cestovní pojištění TRAVEL CZ doporučujeme v případě, že cena služeb na osobu je do výše 15 000 Kč.

TRAVEL AUTO ASISTANT
připojištění

Rozsah asistenčních služeb
Ilustrace - osobní auto - vlastní doprava
Cena připojištění 1x auto na max. 15 dní
599 Kč
Předmět připojištění vznik asistenční události spočívající v poruše, havárii či nutnosti repatriace vozidla
Rozsah připojištění telefonická pomoc, technická pomoc, náhradní ubytování, přeprava v zahraničí, odtah a repatriace vozidla, zajištění náhradního vozidla atd. viz čl. 9 Pojistných podmínek – tabulka rozsahu asistenčních služeb
Doba trvání připojištění podle cestovního pojištění k němuž bylo připojištění sjednáno, maximálně však 15 dní
TRAVEL AUTO ASISTANT připojištění lze sjednat pouze jako doplněk k zakoupenému cestovnímu pojištění osob. Sjednává se pro cesty vlastní dopravou na konkrétní motorové vozidlo do 3,5 t. (platí i pro motockly) a posádku (maximálně 9 osob).

Podmínky pojištění

Zákazníci, kteří si zakoupí cestovní pojištění, jsou pojištěni u společnosti SLAVIA pojišťovna, a.s. Rozsah pojištění a limity pojistného se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami. Případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Prostudujte si prosím, níže uvedené podmínky pojištění včetně uvedených výluk z jednotlivých oddílů pojištění.

Dokumenty k cestovnímu pojištění

Cestovní pojištění Slavia - informační dokument o pojistném produktu

Cestovní pojištění Slavia - rozsah a limity pojistného plnění

Cestovní pojištění Slavia - pojistné podmínky

Cestovní pojištění Slavia - zásady zpracování osobních údajů

Zákonné materiály o distribuci pojištění a General Data Protection Regulation

Cestovní pojištění Slavia - informační dokument o pojistném produktu

Cestovní pojištění Slavia - zásady zpracování osobních údajů