Cestovní pojištění


logo Slavia pojišťovna

Zajistěte si klidné a bezstarostné cestování během své dovolené v zahraničí.
Bez cestovního pojištění nesete sami veškerá rizika a náklady související s pobytem v cizině.
Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdů.

Při zakoupení zájezdu s cestovním pojištěním
mají děti do 18 let cestovní pojištění se slevou 50 %

Pro dítě lze pojištění zdarma nebo se slevou využít pokud je zakoupeno pojištění nejméně pro jednu dospělou osobu v příbuzenském vztahu. Děti jsou pojištěny ve stejném rozsahu jako dospělí.

Z nabídky, kterou jsme připravili ve spolupráci se Slavia pojišťovnou, si tak můžete zvolit a vybrat jakýkoli balíček pojištění:

* tento balíček zahrnuje i pojištění STORNA ZÁJEZDU

Balíček cestovního pojištění, jehož součástí je i pojištění pro případ storna, doporučujeme si zakoupit ihned při objednání zájezdu. Dodatečné zakoupení cestovního pojištění zahrnujícího pojištění pro případ storna zájezdu je možné pouze do 3 dnů od uzavření smlouvy o zájezdu /cestovní služby.
TRAVEL BASIC
Rozsah a limity pojistného plnění
Pojištění pro cesty do zahraničí
Nezahrnuje pojištění storna
Cena pojištění Dospělá osoba / den Dítě do 18 let / den
45 Kč sleva 50 %

TRAVEL STANDARD
Rozsah a limity pojistného plnění
Pojištění pro cesty do zahraničí
Včetně pojištění storna
Cena pojištění Dospělá osoba / den Dítě do 18 let / den
65 Kč sleva 50 %
Cestovní pojištění TRAVEL STANDARD doporučujeme v případě, že cena služeb na osobu je do výše 15 000 Kč.

TRAVEL PLUS    HIT 
Rozsah a limity pojistného plnění
Pojištění pro cesty do zahraničí
Včetně pojištění storna
Cena pojištění Dospělá osoba / den Dítě do 18 let / den
75 Kč sleva 50 %
 HIT  Klienti TRAVEL FAMILY nejčastěji kupují balíček cestovního pojištění TRAVEL PLUS.
Cestovní pojištění TRAVEL PLUS doporučujeme v případě, že cena služeb na osobu je do výše 30 000 Kč
.

TRAVEL PREMIUM
Rozsah a limity pojistného plnění
Pojištění pro cesty do zahraničí
Včetně pojištění storna
Cena pojištění Dospělá osoba / den Dítě do 18 let / den
115 Kč sleva 50 %
Cestovní pojištění TRAVEL PREMIUM doporučujeme v případě, že cena služeb na osobu je vyšší než 30 000 Kč.

TRAVEL CZ
Rozsah a limity pojistného plnění
Pojištění pro cesty v České republice
Včetně pojištění storna

Cena pojištění Dospělá osoba / den Dítě do 18 let / den
40 Kč sleva 50 %
Cestovní pojištění TRAVEL CZ doporučujeme v případě, že cena služeb na osobu je do výše 15 000 Kč.

TRAVEL AUTO ASISTANT
připojištění

Rozsah asistenčních služeb
Ilustrace - osobní auto - vlastní doprava
Cena připojištění 1x auto na max. 15 dní
599 Kč
Předmět připojištění vznik asistenční události spočívající v poruše, havárii či nutnosti repatriace vozidla
Rozsah připojištění telefonická pomoc, technická pomoc, náhradní ubytování, přeprava v zahraničí, odtah a repatriace vozidla, zajištění náhradního vozidla atd. viz čl. 9 Pojistných podmínek – tabulka rozsahu asistenčních služeb
Doba trvání připojištění podle cestovního pojištění k němuž bylo připojištění sjednáno, maximálně však 15 dní
TRAVEL AUTO ASISTANT připojištění lze sjednat pouze jako doplněk k zakoupenému cestovnímu pojištění osob. Sjednává se pro cesty vlastní dopravou na konkrétní motorové vozidlo do 3,5 t. (platí i pro motockly) a posádku (maximálně 9 osob).

Podmínky pojištění

Zákazníci, kteří si zakoupí cestovní pojištění, jsou pojištěni u společnosti SLAVIA pojišťovna, a.s. Rozsah pojištění a limity pojistného se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami. Případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Prostudujte si prosím, níže uvedené podmínky pojištění včetně uvedených výluk z jednotlivých oddílů pojištění.

Dokumenty k cestovnímu pojištění

Cestovní pojištění Slavia - informační dokument o pojistném produktu

Cestovní pojištění Slavia - rozsah a limity pojistného plnění

Cestovní pojištění Slavia - pojistné podmínky

Cestovní pojištění Slavia - zásady zpracování osobních údajů

Zákonné materiály o distribuci pojištění a General Data Protection Regulation

Cestovní pojištění Slavia - informační dokument o pojistném produktu

Cestovní pojištění Slavia - zásady zpracování osobních údajů