Cestovní pojištění

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdů pořádaných TRAVEL FAMILY. Doporučujeme vám si pojištění připlatit při koupi zájezdu. Nabízíme výhodné komplexní cestovní pojištění UNIQA, vč. storna, již od 50 Kč za osobu a den.
Cestovní pojištění vám zajistí klidné a bezstarostné cestování během vaší dovolené v zahraničí. Pokud nebudete mít cestovní pojištění, nesete sami veškerá rizika a náklady související s pobytem v cizině.

Při zakoupení cestovního pojištění k First Minute zájezdu mají děti do 12 let pojištění zdarma. Pojištění zdarma mohou děti využít v případě, když cestují společně s rodinou, tj. nejméně s jednou dospělou osobou v příbuzenském vztahu, která má uzavřené cestovní pojištění. Děti jsou pojištěny ve stejném rozsahu jako dospělí.

Cestovní pojištění UNIQA STANDARD K5S a K5S+

Cena pojištění: 50 Kč/osoba/den

Rozsah pojištění Limit pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb 5 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného do výše limitu 5 mil. Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do výše limitu 5 mil. Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování 100 000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč
- zachraňovací náklady 1 500 000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla/autobusu 100 000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu, nemoci) 300 Kč/den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč
Připojištění zavazadel 15 000 Kč, 5 000 Kč/kus
Pojištění stornovacích poplatků (80 % ze storno poplatků), max. do výše
(cena zájezdu do výše 18 750 Kč)
15 000 Kč
Pojištění náhrady dovolené (80 % ze storno poplatků), max. do výše
(cena zájezdu do výše 18 750 Kč)
15 000 Kč

NOVĚ: Pojištění nově obsahuje i možnost storna zájezdu z důvodu přírodní katastrofy v místě pobytu.


Cestovní pojištění UNIQA EXCLUSIVE K5SS

Cena pojištění: 60 Kč/osoba/den

Rozsah pojištění a limit pojistného plnění je totožný s tarifem STANDARD K5S, liší se pouze limit pojistného plnění u pojištění stornovacích poplatků a pojištění náhrady dovolené.
Pojištění stornovacích poplatků/náhrady dovolené (80 % ze storno poplatků), limit plnění: 30 000 Kč.
Pojištění EXCLUSIVE K5SS doporučujeme zvolit v případě, že cena zájezdu na osobu je vyšší než 18 750 Kč a maximálně 37 500 Kč.

Připojištění

K cestovnímu pojištění lze dokoupit následující druhy připojištění

Připojištění storna - navýšení limitu pojistného plnění nad 30 000 Kč

Cena připojištění: 200 Kč/osoba/zájezd

Pojištění stornovacích poplatků, pojištění náhrady dovolené (80 % ze storno poplatků), plnění nad 30 000 Kč.
Toto připojištění doporučujeme zvolit v případě, že cena zájezdu na osobu je vyšší než 37 500 Kč.
Toto připojištění lze objednat pouze současně s cestovním pojištěním Uniqa Exclusive K5SS.

Připojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu

Cena připojištění: 250 Kč/osoba/zájezd

Pojištění stornovacích poplatků (80% ze storno poplatků), limit plnění: 25 000 Kč
Toto pojištění kryje náklady vzniklé pojištěnému za neuskutečněný zájezd z důvodu teroristického činu v cílovém místě pobytu, k němuž došlo po zaplacení zálohy nebo celé ceny zájezdu.

Připojištění asistenčních služeb Auto+ pro cesty vlastní dopravou

Cena připojištění: 390 Kč/auto

Lze sjednat pouze jako doplněk k cestovnímu pojištění osob (STANDARD nebo EXCLUSIVE) a sjednává se na konkrétní vozidlo a posádku (maximálně 5 osob).

Předmět připojištění: Vznik asistenční události spočívající v poruše, havárii či nutnosti repatriace vozidla.
Rozsah připojištění: Telefonická pomoc, technická pomoc, náhradní ubytování, přeprava v zahraničí, repatriace vozidla, viz. čl.3 Všeobecných pojistných podmínek
Doba trvání připojištění: Dle cestovního pojištění k němuž bylo sjednáno, maximálně však 31 dní
Plnění: Maximální plnění za smlouvu 100 000 Kč včetně repatriace do vzdálenosti 4000 km pro cestu tam a zpět

Podmínky pojištění

Zákazníci, kteří si cestovní pojištění zakoupí, jsou pojištěni u společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. Rozsah pojištění a limity pojistného plnění jsou uvedeny výše a v katalogu v části „Pojištění“.
Případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami a Pokyny pro případ pojistné události, které jsou také součástí cestovních dokladů.

Dokumenty k cestovnímu pojištění

Cestovní pojištění UNIQA – Informační dokument o pojistném produktu

Cestovní pojištění UNIQA – Rozsah pojištění

UNIQA připojištění asistenčních služeb AUTO+ – informační list - pro 2019 platné od 1. 4. 2017

Cestovní pojištění UNIQA – Všeobecné pojistné podmínky

Cestovní pojištění UNIQA – Pokyny pro případ pojistné události

Cestovní pojištění UNIQA – Informace o zpracování osobních údajů – GDPR