Platba poukázkami

Navštívíte-li nás osobně v centrále v Praze, můžete pro úhradu zájezdu použít poukázky. Příjímáme tyto poukázky:

  • Poukázky Sodexo: Holiday Pass, Dárkový Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Bonus Pass
  • Poukázky a karty Edenred: Ticket Benefits Holiday, Ticket Benefits Multi, Ticket Compliments Dárkový a karta Ticket Benefits
  • Poukázky Chéque déjeuner: Dárkový kupon Cadhoc, Unišek+, Šek dovolená, Unišek+ FKSP

Podmínky pro platbu poukázkami

Při platbě poukázkami lze jakoukoliv slevu uplatnit pouze z částky, která poukázkami hrazena nebyla. Poukázky lze uplatnit do souhrnné výše poukázek 12000 Kč, maximálně však do hodnoty 50 % ze základní ceny dané smlouvy o zájezdu. Na poukázky se nevrací.

Zákazník musí platbu poukázkou nebo kartou nahlásit dopředu, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutné uvést do smlouvy o zájezdu i celkovou výši uplatňovaných poukázek.

Poukázky je možné použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu vyjma doplňkových služeb a příplatků.