Podmínky pro cestující

Platné Všeobecné obchodní podmínky a Důležité informace TRAVEL FAMILY

Platný reklamační řád

Informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo b) bodů 1 až 4 zákona 159/1999 Sb.

Přepravní podmínky Travel Service/Smart Wings

Vízová povinnost

Černá listina leteckých dopravců

Řešení sporů při nákupu služeb on line v cestovním ruchu

Na úrovni EU byla vytvořena nová platforma pro řešení sporů online.
Platformu provozuje Evropská komise. Jde o interaktivní internetovou stránku, kterou mohou využít spotřebitelé s bydlištěm v EU k mimosoudnímu řešení sporů. Nařízení se vztahuje i na služby v cestovním ruchu.
Platforma je dostupná na webové adrese http://ec.europa.eu/odr.
Pokud není stěžovatel spokojený s vyřízením své stížnosti nebo reklamace u cestovní kanceláře, nemusí se hned obracet na soud. Může vyplnit elektronický formulář stížnosti, připojit k němu potřebné dokumenty podporující jeho tvrzení a odeslat tyto dokumenty po internetu platformě.
Toto řízení může překonat problémy v komunikaci a pomoci poradit, na které straně je zákon. Cílem tohoto řízení je dohoda stran.