Cestovní pojištění klientů

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdů. Doporučujeme Vám si pojištění u Viamare připlatit.
Při zakoupení cestovního pojištění k First Minute zájezdu (objednání nejpozději do 31. 3. 2017) mají děti do 12 let pojištění zdarma.

Viamare doporučuje zákazníkovi, aby si sjednal cestovní pojištění prostřednictvím cestovní kanceláře Viamare. Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije této možnosti, nese sám veškerá rizika a náklady s tím související.

Cestovní pojištění UNIQA

Cena pojištění: 35 Kč/osoba/den

Rozsah pojištění Limit pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb 5 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného do výše limitu 5 mil. Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do výše limitu 5 mil. Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování 100 000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč
- zachraňovací náklady 1 500 000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla/autobusu 100 000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel (netýká se charterových letů) 5 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu (netýká se charterových letů) 5 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu, nemoci) 300 Kč/den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč
Připojištění zavazadel 15 000 Kč, 5 000 Kč/kus
Pojištění stornovacích poplatků (80% ze storno poplatků), max. do výše
(cena zájezdu do výše 18 750 Kč)
15 000 Kč
Pojištění náhrady dovolené (80% ze storno poplatků), max. do výše
(cena zájezdu do výše 18 750 Kč)
15 000 Kč

Volitelné navýšení limitu pojistného plnění za příplatek 15 Kč/osoba/den

Pojištění stornovacích poplatků, pojištění náhrady dovolené (80% ze storno poplatků), max. do výše 30 000 Kč (cena zájezdu do výše 37 500 Kč).

NOVINKA: Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu: 250 Kč/osoba/pobyt

Pojištění stornovacích poplatků (80% ze storno poplatků), max. do výše 25 000 Kč .

Novinka na trhu cestovního pojištění. Toto pojištění kryje náklady vzniklé pojištěnému za neuskutečněný zájezd z důvodu teroristického činu v cílovém místě pobytu, k němuž došlo po zaplacení zálohy nebo celé ceny zájezdu.

Podmínky pojištění

Zákazníci, kteří si cestovní pojištění připlatili, jsou pojištěni u společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. Rozsah pojištění a limity pojistného plnění jsou uvedeny výše a v katalogu v části "Pojištění".
Případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/16 (dále VPP) a Pokyny pro případ pojistné události, které jsou také součástí cestovních dokladů.
Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním VPP. V případě, že zákazník Viamare uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob.

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Pokyny pro případ pojistné události

Pokud dojde k poškození či ztrátě zavazadla při přepravě, je zákazník povinen sepsat reklamační protokol (PIR) na příslušném cílovém letišti. Tento protokol je nezbytný při následném jednání zákazníka a dopravce.

Sledujte nás

Google Plus You Tube

© Copyright VIAMARE s. r. o. Specialista na Řecko od roku 1992-2017 . Všechna práva vyhrazena.
Realizace: MagicWare | Redakční systém is>content | Rezervační systém is>tour