LAST MINUTE dovolená za parádní ceny    |    Řecko    |    Chorvatsko    |    Černá Hora    |    další země >>

Pojištění proti úpadku

Zákonné pojištění proti úpadku cestovní kanceláře

Slavia pojišťovna a.s., vydává toto potvrzení dle ustanovení všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.159/1999 Sb. v platném znění, že v případě vzniku pojistné události - úpadku cestovní kanceláře poskytne objednavateli ve smyslu všeobecných pojistných podmínek pro pojištění zájezdu pro případ úpadku cestovní kanceláře následující pojistné plnění:

  1. V případě neposkytnutí objednaného a zaplaceného zájezdu pojistné plnění ve výši ceny neposkytnutého zájezdu, kterou objednatel zaplatil.
  2. V případě neposkytnutí objednávateli objednané a zaplacené dopravy z místa pobytu v zahraničí na území České republiky uhrazení nákladů na tuto dopravu, pokud je doprava součástí zájezdu.
  3. V případě nevrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou za zájezd a cenou částečně poskytnutého zájezdu objednateli uhrazení rozdílu v ceně mezi skutečně poskytnutými službami a zaplacenou cenou zájezdu.

Nahlášení škodné události
Škodnou událost můžete nahlásit telefonicky každý pracovní den 8:00 – 18:00 hod. na čísle +420 255 790 111, nebo online vyplněním formuláře Oznámení škodné události na webu pojišťovny Slavia.

certifikát pojištění proti úpadku Travel Family
certifikát pojištění proti úpadku Travel Family

Infokartička s pokyny ve formátu pdf

Certifikát o úhradě příspěvku do garačního fondu cestovních kanceláří