LAST MINUTE dovolená za parádní ceny    |    Řecko    |    Chorvatsko    |    Černá Hora    |    další země >>

Jak pracujeme s recenzemi

Recenze (hodnocení) zveřejněné k jednotlivým produktům na našich webových stránkách napsali zákazníci cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY, kteří v daném produktu (ubytování) čerpali služby.

Po ukončení čerpání služeb je zákazníkovi odeslán automatický e-mail z našeho rezervačního systému. V e-mailu nalezne zákazník přímý odkaz na zadání recenze se žádostí, aby tak učinil a recenzi zadal.

Zákazník může rovněž zadat recenzi přímo na našich webových stránkách. Ve formuláři pro zadání recenze na webové stránce se musí zákazník nejprve identifikovat a zadat některé své údaje, podle kterých náš rezervační systém ověří, že se skutečně jedná o zákazníka cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY. Až po tomto ověření může zákazník zadat recenzi.

Zákazník může také zaslat recenzi do cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY e-mailem, popř. sdělit své hodnocení telefonicky nebo osobně na pobočce, operátorovi call centra nebo zástupci cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY v místě pobytu či v dopravním prostředku. Ve všech těchto případech vždy zákazníka identifikujeme a dohledáváme v našem rezervačním systému.

Pokud se nám nepodaří zákazníka identifikovat a dohledat v našem rezervačním systému, považujeme přijatou recenzi za anonymní. Toto pravidlo platí od 1. ledna 2023.

Všechny neanonymní přijaté recenze týkající se našich produktů a služeb prověřujeme. Především negativní zkušenosti a výtky našich zákazníků obsažené v recenzích prověřují zástupci cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY v místě pobytu ve spolupráci s produktovými manažery. Zjistíme-li pochybení a jsme-li schopni sjednat nápravu, snažíme se o to, aby byla náprava sjednána co nejdříve.

Cestovní kancelář TRAVEL FAMILY zveřejňuje přijaté recenze na svých webových stránkách, avšak nikoliv všechny přijaté recenze. Recenze ke zveřejnění vybíráme takové, které uživatelům našich webových stránek co nejobjektivněji a nejvěrohodněji přiblíží charakteristiku, povahu, vlastnosti a užitnou hodnotu nabízených služeb.

Cestovní kancelář TRAVEL FAMILY si vyhrazuje právo nezveřejnit recenze, které:

  • obsahují nesmyslná sdělení, nesrozumitelné informace, s nadměrnou nebo naopak chybějící interpunkcí
  • obsahují údaje o identitě zákazníka, jiných osob, jiných organizací, zejména obchodní jména, názvy firem, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla a podobně
  • obsahují informace hodnotící nebo propagující jiné subjekty nebo jiné služby než jsou produkty či služby cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY
  • obsahují spam či jiný zcela irelevantní obsah
  • se po následném prověření ukáží být nepravdivé
  • účelově dehonestují nabízený produkt nebo služby na základě subjektivních dojmů či pocitů vzniklých buď z titulu vyšší moci nebo zcela bez vazby k odpovídající objektivní realitě
  • obsahují nadávky, urážky, vulgarismy
  • jakýmkoliv způsobem porušují zákony České republiky, zejména recenze podněcující k násilí, k nenávisti, ke xenofobii, k hanobení nebo diskriminaci národa, rasy, etnické nebo podobné skupiny osob či konkrétních jednotlivých osob