Lefkada - Zajímavosti

Lefkada - hlavní město (Lefkas Town)

Hlavní město ostrova Lefkada se začalo rozrůstat po zemětřesení v roce 1948 a převážně po posledním zemětřesení v roce 1971. Podle současných údajů má Lefkas Town okolo 14000 obyvatel.

Zajímavé stavby v hlavním městě jsou kostely převážně ze 17. a 18. století, o kterých se zmíníme podrobněji.
Pokud se blížíme k Lefkas Townu směrem od Vonitsi, na pravé straně vidíme ruiny kaple Sv. Mikuláše. Toto místo je spojeno s básníkem Angelem Sikelianem, který zde trávil mnoho času při tvorbě svých děl. O kousek dále po příkré cestě nalevo se dostaneme ke kapli Sv. Jana postavěné ve skále, kde donedávna žil poustevník.

Ještě na pevnině můžeme pozorovat pevnost Griva. Jiný název pro tuto pevnost je Tekes, což v turečtině znamená klášter. Griva sloužila jako klášter až do roku 1807, kdy ji Ali Pasha přestavěl během obléhání Lefkas Townu na pevnost.

Nejzajímavější pevnost na ostrově je pevnost Santa Maura. Byla postavena na začátku 14. století na popud Giovanna Orsiniho. V jihovýchodní části ostrova stojí kaple Santa Maura, která před mnoha stoletími nedala jméno pouze této pevnosti, ale rovněž i celému ostrovu. V roce 1479 pevnost obsadili Turci a popravili stovky Lefkaďanů. V roce 1485 zde byl postaven aquadukt, který přiváděl vodu přímo do pevnosti. Zbytky této stavby je stále možné si prohlédnout v Yiře, severozápadní části ostrova. V době okolo 1700 Benátčané získali ostrov zpátky a celou pevnost zrenovovali. Pečlivost jejich stavařských prací je možno doložit tím, že žádné dosavadní zemětřesení nezanechalo na pevnosti ani šrám. Pevnost má tři linie obrany. První z nich se skládá z velkých kamenných bloků, které chrání pevnost z ostrovní a pevninské části. Druhá linie obrany sestává ze sedmi bašt a dělostřeleckých střílen. Zde se v minulosti nacházely rovněž studny a soukromé obytné domy spolu se dvěma kostely. V pevnosti byly také tři školy, řecká, katolická a vojenská. Třetí a poslední část obrany byla vnitřní pevnost. Zde byly rezidence hodnostářů, nemocnice, studny, kasárna a prachárna. Pevnost Santa Maura kontroluje přístup z pevniny na celý ostrov, a proto to byl vždy první cíl každého vnějšího útoku. Za britské okupace se z jižní části pevnosti stal hřbitov. Po sjednocení Řecka roku 1864 byla pevnost odzbrojena. Ke katastrofě došlo 30. března roku 1888, kdy chytla prachárna a vybuchla. Výbuch zničil všechny vnitřní budovy včetně kostelů. V roce 1891 byl kostel Santa Maura obnoven a na jedné z bašt byl postaven maják. V následujících letech byla pevnost Santa Maura používána opět jako vojenský prostor. V roce 1922 se nádvoří stalo útočištěm uprchlíků z Malé Asie, kteří zde byli nouzově ubytováni po celých deset let. Během druhé světové války byla pevnost dvakrát bombardována. Nyní je pevnost využívána každoročně v srpnu během folklórního festivalu, kdy se některá představení konají na vnitřním nádvoří.

Když vstupujeme do města od mostu, přímo před námi je náměstí se třemi sochami literátů: Aristotelem Valaoritem, Angelem Sikelianem a Lefkadiem Hearnem. Pokud se z tohoto náměstí vydáme ulicí Dörpfelda, dojdeme na náměstí St. Spyridona. Toto náměstí bylo pojmenováno podle poblíž stojícího kostela. Návštěvníci si určitě povšimnou, že kostely na Lefkadě mají zcela jiný charakter než ty na pevnině. Namísto byzantských kopulí jsou lefkaské kostely podlouhlé a nízké a vchod se nachází většinou na straně kostela. Toto není jediný rozdíl. Lefkaské kostely, stejně jako kostely na ostatních jónských ostrovech, pocházejí z doby benátské a jejich architektura je proto silně ovlivněná italskými vzory. To pozorujeme i při vstupu do kostela, kdy interiér je dekorován ikonami v Západním stylu. Ikony jsou namalovány malíři tzv. lefkaské školy, kde ikony s ortodoxními motivy jsou přímo ovlivněny renesancí, kterou tradiční řecká škola odmítla. Kostel Agios Spyridon je v současné době v soukromých rukou, takže je problém kostel navštívit. Byl postaven v 17. století a je to jedna z nejzajímavějších církevních staveb na ostrově. Nejcennější je stěna mezi chórem a lodí, která byla vytvořena dřevorytcem Groppem ze Zakyntu. Na témž náměstí se nachází také lidové muzeum, které je otevřeno ráno a večer, vstup je volný. Muzeum má ve své správě Sdružení Orfeus, založené roku 1937 za účelem podporovat intelektuální a umělecký rozvoj na Lefkadě. Tento spolek založil rovněž velice známou taneční skupinu zabývající se jónskými lidovými tanci. V muzeu jsou čtyři místnosti. Můžeme zde vidět sbírku starých map z let 1687-1850, staré fotografie s motivem pevnosti a panenky v lidových krojích. Dále je zde místnost se starými farmářskými nástroji, tkalcovským stavem starým přes dvě stovky let. Je zde také možno vidět sbírku zdobených nožů. Jedna místnost byla přetvořena na typickou lefkaskou ložnici. Každý koho zajímá, jak se na ostrově původně žilo, by měl toto muzeum navštívit.

Kousek od hlavní Dörpfeldovy ulice stojí další významný kostel jménem Agios Dimitris. Ten byl založen roku 1688. Kostel je to malý, ale bohatě dekorovaný. Biskupský stolec je v novogotickém stylu. Dále jsou zde ikony vyjadřující scény ze života Ježíše Krista, které pocházejí z 18. století.

Pokud nás zajímají postbyzantské ikony, tak bychom měli navštívit Obecní knihovnu (Municipal Library), kde v přízemí je umístěna výstava ikon z této doby.

Za návštěvu také stojí Obecní galérie umění (Municipal Art Gallery) a Haramogleiova obecní lefkaská knihovna (Haramogleios Municipal Lefkadan Library), která obsahuje více než 28000 položek. Nejstarší je sbírka básní z 5. století.

Poblíž ulice Ionnou Mela se nachází kostel Krista Pantokratora. Je to opět soukromý kostel, a to tentokrát v rukou rodiny básníka Valoarita. Byl založen na začátku 18. století a nynější podoba je z roku 1830. Uvnitř jsou hroby známých lefkaských osobností a za oltářem je hrob samotného básníka. O kousek dál u hlavní ulice Ionnou Mela stojí další kostel. Kostel Panny Marie se datuje do 18. století a má jedinou zvonici v celém městě. Ikony uvnitř kostela jsou z roku 1815 a byly vytvořeny těmi nejlepšími malíři. Na konci této ulice je také kostel Agios Minas. Ten byl postaven roku 1707. Jeho ikonostář, který byl vytvořen v barokním stylu pochází z třetího desetiletí 18. století. Malby pochází od Konstantina Kontariniho, který je pokládán za jednoho z nejvýznamnějších umělců postbyzantského stylu.

Pokud půjdeme podél ulice 8th Merarchias na severozápad a odbočíme na jih do ulice Pefaneromenis, dojdeme k archeologickému muzeu. Uvnitř je malá, ale zajímavá sbírka vykopávek objevená německým archeologem Dörpfeldem. Jsou zde vykopávky z hrobů (z 12. století před Kristem), nálezy z jeskyně poblíž Evgiru a další nálezy z jeskyně u Frini.

Ulice Ionni Marinou nás dovede ke kostelu z 18. století, poblíž kterého se nachází Obecní knihovna (Municipal Library) a galerie postbyzantského umění (Gallery of Post-Byzantine Art) obsahující ikony, které dostala darem od místních občanů.

Asi dva kilometry na jih od města Lefkas Town stojí v olivovém háji zbytky kláštera Panagia Hodegetria z doby před 1450. Je zarážející, že navzdory všem zemětřesením hlavní kostel kláštera stále stojí. Tento kostel je nejstarší křesťanskou stavbou na celém ostrově.


Okolní ostrovy

Na východ od Nidri se nacházejí malé ostrůvky, které lákají k návštěvě. Na tyto ostrovy vyjíždějí lodě z Nidri nebo Vassiliki. Po celý rok existuje pravidelný spoj mezi Lefkadou a Meganissi (starší děti dojíždějí do školy na Lefkadu). Cesta do Vathi, hlavní osady Meganissi trvá asi 45 minut. Pro ty z Vás, kteří dáváte přednost delším výletům, doporučujeme navštívit ostrovy Kefalonie a Ithaka. Během zimních měsíců tam jezdí trajekt jen dvakrát týdně, během letní sezóny samozřejmě častěji.


Madouri

Nejblíže položený ostrov, který leží přibližně 800 m od pobřeží Lefkady. Je hustě zalesněný a nachází se zde dům básníka Aristotela Valaoritise. Tento ostrov je bohužel v soukromém vlastnictví, a tak není možné ho navštívit.


Scorpios

Další ostrov v soukromém vlastnictví není veřejnosti volně nepřístupný. Leží asi 3 míle od Nidri (1 míle = 1,61 km) a je proslulý především díky osudům svých majitelů - rodiny rejdaře Onassise. Vztahy místních obyvatel k Onassisově rodině jsou různé - na jedné straně nepochybně poskýtá pracovní příležitosti a peníze městu (mnoho lidí pracovalo a stále ještě pracuje na ostrově), ale na druhé straně naprosto znemožnil rozvoj turistického ruchu. Použil veškerých svých vlivů, aby se zde nerozvíjel turistický ruch a aby zde byl zachován klid a soukromí. Teprve po smrti Aristotela Onassise mohou místní obyvatelé rozhodovat o svém osudu.


Meganissi

Velikost tohoto ostrova se odráží i v jeho jméně – Meganissi znamená v překladu "velký ostrov". Nachází se asi 4 míle jihozápadně od Nidri a je to především rybářský ostrov. Okolním světem zatím ještě není příliš zasažen. Místní obyvatelé jsou velmi přátelští a pohostinní k návštěvníkům ostrova.
Trajektem z Nidri se dostanete do malebného přístaviště pod Spartochori. Cesta nahoru do vesnice je velmi úzká a točitá, autem velmi těžko přístupná. Druhá zastávka je ve Vathi, pěkné vesničce rozložené kolem přístaviště. Je to klidné místo s vynikajícími rybími tavernami. Asi 1 km na jih od Vathi je vesnička Katomerie s úzkými alejemi a s jedinou benzinovou pumpou na ostrově. Navzdory její izolaci je Katomerie neočekávaně rušné a živé místo. Večer se zaplní kavárny a ulice lidmi, což vytváří velice příjemnou atmosféru.
Vydáte-li se z Katomerie na východ, minete benzinovou pumpu, dostanete se k úzkému a tichému zálivu Atherino, který slouží jako kotviště jachet. Další cesta z Katomerie vede do Spartochori (asi 4 km), největší vesnice ostrova s bludištěm alejí. Na západ od Spartochori vede cesta na pláž Agios Ioanis (asi 4 km), která doplňuje síť silnic na ostrově. Ve zbytku ostrova nejsou silnice, všude jsou už jen pěšiny.
Turisty asi nejvíce zaujme Daimonas nebo jeskyně Papanikolis na jihozápadě ostrova, v níž po kapitulaci Řecka v dubnu 1941 byla ukryta ponorka Papanikolis, a která sloužila jako základna proti okupantům.


Zajímavá místa ostrova Lefkada


Klášter Faneromeni

Klášter byl založen v polovině 17. století a byl v soukromém vlastnictví až do roku 1760. Dvakrát vyhořel a do dnešní podoby byl přestavěn na konci 19. století, architektonicky nese známky zakyntoského stavebního stylu. V klášteře je zřejmě nejcennější ikona nesoucí název Má paní, která rovněž pochází z 19. století. V klášteře Faneromeni nyní bydlí pouze jeden mnich, který se o celé místo stará. Na Lefkadě je toto místo velmi známé mezi poutníky, kteří zde slaví každoročně svátek Svaté trojice. Klášter Faneromeni se nachází na kopci odkud je krásný výhled na město Lefkas Town s přilehlou pláží Yira.


Agios Nikitas

Původně rybářská vesnička, která se časem stala nejvyhledávanějším turistickým místem ostrova. Staré původní jádro městečka zůstalo zachováno. V městečku se nachází vše důležité pro turistický život: několik taveren a cukráren, obchodů a půjčovna vozidel s benzínovou pumpou vzdálenou asi 500m od Agios Nikitas. Největší předností Agios Nikitas je však řada krásných pláží. Ať již navštívíme pláže Milos, Pefkoulia či Fourni, vždy budeme ohromeni jejich nádherou a čistým průzračným mořem.


Mys Lefkatas

Nachází se na nejjižnějším výběžku ostrova.Je známý rovněž pod jmény Nira, Kavo tis Kyras či Kavo Dukato. Toto místo je jedno z nejznámějších na celé Lefkadě. Jeho minulost sahá až do antiky. Již Homér se zmiňuje o bílých útesech tohoto mysu a dokonce sem umísťuje jeden z možných vstupů do Hádovy říše, poněvadž mnoho námořníků zde nalezlo svou smrt.
Kolem r. 1200 př.n.l. se na tomto místě konalo obětování bohům a duchům bouře. Později, kolem r. 400 př.n.l. byly nevinné oběti nahrazeny trestanci, kteří ale měli pramalou šanci na záchranu. Před vhozením do hlubin byla obět polepena peřím a na tělo kriminálníka připevněni živí ptáci. To mělo alespoň trochu ulehčit tvrdý dopad na hladinu z výšky kolem 60 metrů. Na moři dále čekaly čluny a pokud nešťastník přežil, byl vyloven a ušetřen. Apollón byl, mimo jiných svých aktivit také patronem všech mořeplavců. Proto zde byl v antice na jeho počest vystavěn chrám, který znalo celé antické Řecko. Každé jaro se u tohoto chrámu konal duchovní svátek, kterého se účastnili i poutníci ze vzdálenějších krajů.
Místo je známé také tím, že mnoho lidí se zde rozhodlo skoncovat z důvodu nešťastné lásky se svým životem. Podle antických mýtů byla bohyně Afrodita první, která skočila do hlubin moře, aby zapomněla na milovaného Adonise, jehož smrt je navždy rozdělila. Do 6. století n.l. lze podle různých básní a zpěvů soudit, že těchto skoků z nešťastné lásky zřejmě přibývalo. Podle legendy na tomto místě ukončila svůj život také básnířka Sapfó.
Sapfó byla největší básnířkou antické doby, byla nazývána desátou múzou. Je to právě ona, která tento mys proslavila. Podle ní také nese jeden ze svých názvů Kavos tis Kyras což znamená mys paní. Sapfó se rozhodla skoncovat svůj život poté, co mladík Faón neopětoval její horoucí lásku. O této legendě vypráví starořímské mýty a rovněž i Byronovo dílo Childe Haroldova pouť.
Dnes však již nenajdeme po Apollónově chrámu ani stopy. Na jeho místě byl postaven maják jako výstraha všem lodím před nebezpečnými útesy.
Od majáku je krásný výhled na zapadající slunce a rovněž i na břehy ostrovů Ithaky a Kefalonie.


Karya

Vesnička ve vnitrozemí ostrova. Každý rok, a to 11.srpna, se zde koná tradiční lefkaská svatba. Karya je ale především známa pro svou ruční tvorbu, která není nikde jinde k vidění. Jedná se především o tzv. káryjskou krajku. Tu je možno ve vesnici samozřejmě zakoupit. Obchody s ní jsou označeny Kenthmata. V Karyi se nalézá rovněž Muzeum krajky.


St. George Skarous Monastery

Klášter se nalézá v blízkosti vesnic Kollyvata a Alexandros. Je to jeden z nejstarších klášterů na celém ostrově. Byl založen pastýři před rokem 1500. Stojí na západní straně horského masívu Skaros. Před rokem 1928 byl tento klášter největším místním vlastníkem půdy, kterou však poté rozdělil mezi rolníky. Poslední mnich tohoto kláštera zemřel roku 1964. Na zdech kláštera se nacházejí cenné malby z roku 1620.


Englouvi

Je to nejvýše položená vesnice na celém ostrově (730 m.n.m.). O Englouvi je známo, že se zde pěstuje nejkvalitnější čočka na celém ostrově. Poblíž Englouvi se nachází strážní věž z doby raně románské. Podle legendy se zde za doby perzekuce křesťanů ukrýval a byl zabit biskup Donatus, na jehož počest byla na kopci postavena kaple nesoucí jeho jméno (kaple Sv. Donatuse). V této kapli se každoročně koná oslava, kdy část vypěstované čočky je uvařena ve velkém hrnci a poté snědena. Na sever od Englouvi, vysoko na kopci, je další kaple jménem Agios Ilias. Z této kaple je překrásný výhled téměř na celý ostrov. Jediný rušivý prvek je obří radar na sousedním kopci.


Nirikos

Dva kilometry na jih od hlavního města se nacházejí zbytky antického města Nirikos. Nirikos bylo okolo 2. tisíciletí př.n.l. hlavní město celého ostrova. Prosperitu tehdejšího města dokládají zbytky kyklopských zdí, oblouků, pozůstatek vodní nádrže, aquaduktu a divadla. Vše bylo objeveno archeologem Dörpfeldem. Zemětřesení a zanedbávání ze strany osadníků však zavinily, že dá nyní velkou práci pozůstatky mezi domky a poli vůbec nalézt.


Nidri

Jde o první městečko, které začalo na ostrově s turistickým ruchem. Nyní je to místo, kde jsou soustředěny služby spojené s turismem. Hlavní třída je lemována obchody a směnárnami. Nidri je také proslulé nespočetnými zlatnickými krámy. Podél přístavu je spousta taveren a restaurací s mezinárodní kuchyní.
Podle archeologa Dörpfelda to bylo právě Nidri, kde Homérův Odysseus měl svůj palác. Při vykopávkách byly objeveny stopy z doby helénské (1900-1550 př.n.l.): např. hroby s množstvím pohřebních předmětů, nádoby atd.
Z Nidri se nám rozprostírá pohled na celou zátoku a okolní ostrovy: Sparti nalevo, Madouri uprostřed, a Onassisův ostrov Skorpios v pozadí.


Vodopády

Nachází se poblíž vesničky Rachi, která leží cca 2 km od Nidri. Můžeme se také orientovat podle modré cedule s nápisem waterfalls. Pokud jedeme autem, zaparkujeme na malém parkovišti u malé vodárny, a poté půjdeme pěšky asi 15 minut až k vodopádu.


Sivota

Zátoka Sivota se pyšní těmi nejlepšími rybími tavernami na celém ostrově. V zátoce se nachází množství těchto taveren a spolu s kluby tvoří jednu z možností, jak si užít letní večer.


Evgiros

Pokud sjedeme po silnici na jih od vesnice Marantochori dostaneme se do Evgirosu. Tato vesnice je známá především svou jeskyní Hirospilia, kde archeolog Dörpfeld nalezl stopy z neolitické doby. Jeho nálezy jsou umístěny v malém muzeu v Nidri.


Vassiliki

Vassiliki spolu s Nidri je nejvíce navštěvované místo. Je známé především mezi surfaři, protože vassilická zátoka nabízí skvělé povětrnostní podmínky. V městečku je řada taveren a obchodů. Z Vassiliki rovněž pravidelně odplouvá trajekt na blízké ostrovy Kefalonie a Ithaka.


Pláže

západní pobřeží


Gira

Pláž u Lefkas Townu, která je vyjímečná tím, že na pláži se nacházejí zbytky větrných mlýnů.


Milos

Pláž u Agios Nikitas. Je přístupná buď lodí z přístavu nebo je možné se tam dostat pěšky po cestě, která začíná po pravé straně v horní části Agios Nikitas u jedné z taveren, kde je malá cedulka.


Kathisma

Pláž se nalézá asi 2 kilometry od Agios Nikitas. Jedná se o pláž z drobných kamínků. Kathisma měří na délku asi kilometr a poblíž pláže je taverna. Je zde také možno si zapůjčit slunečníky a lehátka.


Kalamitsi

Překrásná pláž, je vzdálená asi 4 kilometry po silnici z vesnice stejného jména. Je to ideální místo pro chvíle samoty. V dolní části silnice je další odbočka, a to na pláž Avali. Zde je možno, na rozdíl od Kalamitsi, zajít i do malé taverny na jídlo.


Egremni

Jedna z nejkrásnějších pláží ostrova. Odbočíme na ní za vesnicí Athani. Je to překrásná pláž, která je dlouhá cca 2 kilometry. Střídají se zde písečné a oblázkové oblasti. Na první pohled zaujme mořská modř kontrastující s bílími vápencovými skálami.. Na pláži se nachází rovněž půjčovna lehátek a slunečníků společně s malým barem. Jediným problémem by se mohlo někomu zdát asi 500 schodů, které je nutno zdolat od parkoviště na pláž.


Gialos

Další pláž poblíž vesnice Athani. Odbočka leží na pravé straně při vjezdu do vesnice. Na pláži se nachází půjčovna lehátek a slunečníků a taverna.


Porto Katsiki

Nejznámější pláž ostrova a podle některých i ta nejkrásnější. Pojedeme přes Athani, až se dostaneme na odbočku na Porto Katsiki. Vzhledem ke své oblíbenosti je to i jediná pláž , kde se platí parkovné. Rozhodně stojí za to jí vidět.


jižní pobřeží


Vassiliki

Centrální pláž v letovisku Vassiliki je hojně využívaná surfaři. Je zde možnost projet se na vodních lyžích, ringu či na banánu. Kdo chce, může si vypůjčit i surf.


Agiofilli

nejhezčí pláž v okolí Vassiliki. Je možno se tam dopravit loďkou, či pěšky z přístavu ve Vassiliki (asi 45 min.) podél pobřeží po šotolinové cestě.

Sledujte nás

Google Plus You Tube

© Copyright VIAMARE s. r. o. Specialista na Řecko od roku 1992-2017 . Všechna práva vyhrazena.
Realizace: MagicWare | Redakční systém is>content | Rezervační systém is>tour